Xuất khẩu lúa mỳ Argentina niên vụ 2019/20 đến 12/2/2020
 

Xuất khẩu lúa mỳ Argentina niên vụ 2019/20 đến 12/2/2020

Tiến độ xuất khẩu lúa mỳ Argentina niên vụ 2019/20 lũy kế tính tới ngày 12/2/2020 đạt hơn 14,1 triệu tấn, tăng lên không đáng kể so với tuần trước và gấp 1.4 lần so với cùng kì năm trước.

Nguồn: Bộ NN Argentina