Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 15/04-21/04 so sánh với kỳ 08/04-14/04
 

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 15/04-21/04 so sánh với kỳ 08/04-14/04

Lượng xuất khẩu tôm của Top 15 kỳ 15/04-21/04 chiếm tỷ trọng 93,73% trong tổng xuất khẩu chung.

Xuất khẩu đi 15 thị trường lớn nhất trong kỳ 15/04-21/04 chiếm tỷ trọng 93,73% so với tổng lượng xuất khẩu chung đạt 4.804 tấn thu về 43,78 triệu USD.

Trong kỳ 15/04-21/04, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam về lượng với 1.881 tấn (tăng 128.32% so với kỳ trước) nhưng Mỹ là nước nhập khẩu hàng đầu về trị giá với 7,983 triệu USD, giảm 25,8% so với kỳ trước.

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 15/04-21/04 so sánh với kỳ 08/04-14/04, %

Nguồn: AgroMonitor Tổng hợp số liệu từ Tổng cục Hải quan

 

Tin liên quan Vay tín chấp