Yên Bái bắt đầu thu hoạch thử nghiệm 60ha cao su
 

Yên Bái bắt đầu thu hoạch thử nghiệm 60ha cao su

Trong thời điểm này, Công ty Cổ phần cao su Yên Bái đang tích cực chỉ đạo các tổ đội sản xuất chăm sóc diện tích cao su hiện có. Đồng thời, cho mở miệng khai thác thử nghiệm 60ha cao su đã đến tuổi tại huyện Văn Chấn và huyện Văn Yên (Yên Bái).

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí