Xuất khẩu tôm sang Trung Quốc sẽ còn gặp nhiều khó khăn?
 

Xuất khẩu tôm sang Trung Quốc sẽ còn gặp nhiều khó khăn?

Trong tháng 6/2019, lượng tôm xuất khẩu sang thị trường tiềm năng bậc nhất thế giới này đã tăng 10% , đạt giá trị gần 47 triệu USD. Tuy nhiên, trong thời gian tới, chúng ta có thể sẽ gặp khó khăn khi các lô hàng nhập khẩu yêu cầu khắt khe hơn về hồ sơ pháp lý.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí