Xuất khẩu tôm Ấn Độ dự kiến sẽ tăng trong nửa đầu năm 2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Xuất khẩu tôm Ấn Độ dự kiến sẽ tăng trong nửa đầu năm 2018

ICRA dự báo xuất khẩu tôm Ấn Độ trong năm tài khóa 2018 sẽ tăng 25 – 30%, vượt mức 550.000 tấn.

ICRA cho biết sau khi tăng trưởng lượng xuất khẩu 19% trong năm tài khóa 2017, khuynh hướng này của xuất khẩu tôm Ấn Độ sẽ tiếp diễn trong nửa đầu năm 2018 với lượng xuất khẩu dự kiến tăng 33,6% so với cùng kỳ năm 2017. ICRA dự báo xuất khẩu tôm Ấn Độ trong năm tài khóa 2018 sẽ tăng 25 – 30%, vượt mức 550.000 tấn, chủ yếu do những đơn đặt hàng sẵn có hiện nay và nhu cầu tiếp tục duy trì ở mức cao tại các nước nhập khẩu lớn như Mỹ. Trong năm tài khóa 2017, giá trị xuất khẩu tôm đông lạnh Ấn Độ tăng 25% so với năm tài khóa 2016, nhờ tăng 19% lượng xuất khẩu và phần còn lại là nhờ tăng giá xuất khẩu. Tăng trưởng nhu cầu đối với tôm đông lạnh Ấn Độ dự báo tiếp tục tăng, bất chấp tâm lý tiêu cực về những lệnh cấm nhập khẩu tôm Ấn Độ. Ấn Độ hiện chiếm 35% kim ngạch xuất khẩu tôm đông lạnh toàn cầu.