Xuất khẩu tôm: Hình thành chuỗi liên kết
 

Xuất khẩu tôm: Hình thành chuỗi liên kết

Các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản đang từng bước hình thành chuỗi sản xuất khép kín, tạo dựng chuỗi liên kết từ doanh nghiệp cung cấp giống, nông dân, đến doanh nghiệp thu mua, chế biến… để gia tăng giá trị cho con tôm, nhằm đạt mục tiêu xuất khẩu 4,2 tỷ USD năm 2019.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí