Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 9/8/2019
 

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 9/8/2019

Tại Móng Cái, lượng hàng giao sang phía Trung Quốc đạt bình quân khoảng 1.500 tấn/ngày. Mặc dù giá xuất đường biển tăng nhưng giá giao dịch tại Móng Cái chưa thể tăng được cho dù đồng tệ mất giá mạnh do: (i) Lượng hàng tồn bên kho Đông Hưng và các cảng miền Bắc vẫn còn; (ii) Chính sách tiền tệ của Trung Quốc còn nhiều thay đổi trong ngắn hạn nên các doanh nghiệp cần thời gian để định hình.

Tin tham khảo