Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 11/9/2019
 

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 11/9/2019

Tại Móng Cái, hôm nay phía Trung Quốc tiến hàng xả lũ nên các đò và sà lan tạm ngừng di chuyển, hàng từ Hải Phòng vẫn chưa thể đưa ra Móng Cái do nước lớn. Dự kiến, ngày mai Trung Quốc sẽ ngừng xả lũ, giao dịch trở lại bình thường. Tuy nhiên do lượng tinh bột tồn tại Móng Cái rất ít nên khả năng phải sang đến tuần sau, các hoạt động xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái mới có thể sôi động trở lại.

Tin tham khảo