Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 10/2/2020: Không có giao dịch do thiếu nhân công bốc hàng
 

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 10/2/2020: Không có giao dịch do thiếu nhân công bốc hàng

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí