Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 9/10/2019
 

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 9/10/2019

Tại Lạng Sơn, hôm nay tình hình cũng chưa có tín hiệu khả quan khi lượng giao chỉ túc tắc mỗi chủ 2-3 xe/ngày. Giá xuất khẩu tại Lạng Sơn vẫn giữ ở mức thiết lập từ tuần trước. Tỷ giá CNY/VND giao dịch tại Lạng Sơn vẫn ổn định quanh mức 3.250 đồng đổi 1 nhân dân tệ.

Tin tham khảo