Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 16/8/2019
 

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 16/8/2019

Tại cửa khẩu Na Hình, hôm nay, phía Trung Quốc nhận hàng vẫn rất chậm nên lượng giao chỉ đạt khoảng 400-500 tấn. Trước đó vào đầu tuần này, lượng hàng giao tại cửa khẩu Na Hình và Bảo Lâm khá tốt, được khoảng gần 2.000 tấn/ngày. Tại cửa khẩu Bảo Lâm, mặc dù không gặp trục trặc về phần mềm giống như Na Hình như do phải sang tải sang các xe nhỏ hơn mới vào được khu vực giao hàng nên thường hàng từ miền Trung đi bằng tàu hoả thì dễ giao hơn là hàng từ miền Bắc. Giá giao dịch tại cửa khẩu vẫn ổn định quanh mức 2.910-3.050 tệ/tấn. Theo nhận định từ các thương nhân, sang tuần sau tình hình sẽ khả quan hơn khi nhiều nhà máy thực phẩm tại Trung Quốc đã bắt đầu chạy lại.

Tin tham khảo