Xuất khẩu tinh bột sắn qua kênh biên mậu tháng 5 gặp khó khăn
 

Xuất khẩu tinh bột sắn qua kênh biên mậu tháng 5 gặp khó khăn

Xuất khẩu qua kênh biên mậu khó khăn, lượng tin bột sắn xuất khẩu trong tháng 5 giảm khá mạnh so với tháng trước và cùng kỳ năm trước

Trước những khó khăn từ kênh xuất khẩu biên mậu lẫn đường biển, xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam trong tháng 5/2016 giảm khá mạnh so với tháng trước khi chỉ đạt gần 134 nghìn tấn. Tính chung 5 tháng đầu năm 2016, xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam đạt 910 nghìn tấn, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước, tương đương mức giảm hơn 80 nghìn tấn.

Lượng xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam năm 2015-2016 (tấn)

Tin tham khảo