Xuất khẩu thủy sản phấn đấu đạt 9 tỷ USD
 

Xuất khẩu thủy sản phấn đấu đạt 9 tỷ USD

Năm 2020, ngành thủy sản đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 2,15 triệu tấn với giá trị 9 tỷ USD, tăng gần 7% về sản lượng và giá trị so với năm 2019.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí