Xuất khẩu thủy sản không bị ảnh hưởng bởi việc EU rút thẻ vàng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Xuất khẩu thủy sản không bị ảnh hưởng bởi việc EU rút thẻ vàng

Theo các doanh nghiệp, hoạt động xuất khẩu thủy sản của nước ta vào thị trường này từ nay đến cuối năm sẽ không bị ảnh hưởng.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí