Xuất khẩu thủy sản bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19
 

Xuất khẩu thủy sản bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19

Tháng 1 vừa qua, xuất khẩu thủy sản của cả nước ước đạt 556 triệu USD, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2019. Nhiều thị trường lượng xuất khẩu giảm sâu.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí