Xuất khẩu thuỷ sản 7 tháng ước đạt 4,3 tỷ USD

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Xuất khẩu thuỷ sản 7 tháng ước đạt 4,3 tỷ USD

Giá trị xuất khẩu thủy sản 7 tháng năm 2017 ước đạt 4,3 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo