Xuất khẩu thủy sản: Khó khăn vẫn tăng trưởng tốt
 

Xuất khẩu thủy sản: Khó khăn vẫn tăng trưởng tốt

Từ đầu năm đến nay, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn nhất định từ các thị trường XK lớn, điển hình là Hoa Kỳ, EU và cả những khó khăn nội tại, song XK thủy sản vẫn ghi nhận sự tăng trưởng đều đặn, đáng kể, đặt nền tảng khả quan cho một năm XK thắng lợi.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.