Xuất khẩu Sắn lát của Việt Nam trong tháng 5/2020 tiếp tục giảm mạnh nhưng vẫn tăng mạnh so với cùng kỳ tháng 5/2019 (lượng, tấn)
 

Xuất khẩu Sắn lát của Việt Nam trong tháng 5/2020 tiếp tục giảm mạnh nhưng vẫn tăng mạnh so với cùng kỳ tháng 5/2019 (lượng, tấn)

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí