Xuất khẩu sắn lát của Việt Nam tháng 9 giảm mạnh
 

Xuất khẩu sắn lát của Việt Nam tháng 9 giảm mạnh

Xuất khẩu sắn lát của Việt Nam tháng 9 giảm mạnh, khi chỉ đạt hơn 48 nghìn tấn, giảm tới 61,6% so với tháng 8 nhưng lại tăng đến 93,2% so với cùng kỳ năm ngoái

Xuất khẩu sắn lát của Việt Nam tháng 9 giảm mạnh, khi chỉ đạt hơn 48 nghìn tấn, giảm tới 61,6% so với tháng 8 nhưng lại tăng đến 93,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 9 tháng năm 2016, tổng lượng sắn lát xuất khẩu của Việt Nam đạt 1,26 triệu tấn, thấp hơn 26,6% so với cùng kỳ năm 2015 (tương đương 458,9 nghìn tấn).