Xuất khẩu phân bón tăng cả giá, lượng và kim ngạch

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Xuất khẩu phân bón tăng cả giá, lượng và kim ngạch

Kết thúc năm 2017 xuất khẩu phân bón cả lượng và kim ngạch. Giá xuất bình quân sang các thị trường đều có mức tăng trưởng chiếm 77,7% và thị trường với giá giảm chỉ chiếm 22,2%.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí