Xuất khẩu phân bón- Giải quyết bài toán cung vượt cầu giai đoạn thấp điểm mùa vụ
 

Xuất khẩu phân bón- Giải quyết bài toán cung vượt cầu giai đoạn thấp điểm mùa vụ

Ứng phó với thị trường trong nước diễn biến bất lợi, Đạm Cà Mau đã tăng cường xuất khẩu phân bón, giải quyết bài toán cung vượt cầu giai đoạn thấp điểm mùa vụ.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí