Xuất khẩu lúa mỳ Argentina niên vụ 2019/20 lũy kế tính đền 9/10 đạt 6,47 triệu tấn, giảm nhẹ so với 6,5 triệu tấn cùng kỳ năm trước
 

Xuất khẩu lúa mỳ Argentina niên vụ 2019/20 lũy kế tính đền 9/10 đạt 6,47 triệu tấn, giảm nhẹ so với 6,5 triệu tấn cùng kỳ năm trước

Sản lượng xuất khẩu lúa mỳ Argentina niên vụ 2019/20 lũy kế tính tới ngày 09/10/2019 đạt 6,47 triệu tấn, thấp hơn không đáng kể so với cùng kỳ năm trước là 6,5 triệu tấn.

Tin tham khảo