Xuất khẩu hồ tiêu tăng lượng, giảm giá trị

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Xuất khẩu hồ tiêu tăng lượng, giảm giá trị

“Năm 2017, ngành hồ tiêu đặt mục tiêu xuất khẩu 180.000 tấn. Ước 6 tháng đầu năm xuất khẩu đạt 101.000 tấn, so với cùng kỳ, tăng 13% về sản lượng nhưng giảm 13% giá trị", ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Intimex Group, cho biết.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí