Xuất khẩu hồ tiêu: Đối mặt với rào cản tăng thuế nhập khẩu từ Ấn Độ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Xuất khẩu hồ tiêu: Đối mặt với rào cản tăng thuế nhập khẩu từ Ấn Độ

Năm 2018, ngành hồ tiêu lại đối mặt với việc tăng thuế nhập khẩu từ Ấn Độ - thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo