Xuất khẩu gặp khó, hạt điều tìm đường về nội địa
 

Xuất khẩu gặp khó, hạt điều tìm đường về nội địa

Trong vòng 2 năm trở lại đây, ngành chế biến nhân điều xuất khẩu của Việt Nam sụt giảm lợi nhuận nghiêm trọng, nhiều doanh nghiệp lâm cảnh khó khăn.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí