Xuất khẩu gạo Trắng tháng 3/2017 đạt 220 ngàn tấn, giảm nhẹ so với tháng trước
 

Xuất khẩu gạo Trắng tháng 3/2017 đạt 220 ngàn tấn, giảm nhẹ so với tháng trước

 

Tin tham khảo