Xuất khẩu gạo lo khó tứ bề

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Xuất khẩu gạo lo khó tứ bề

Bản ghi nhớ về thương mại gạo giữa Việt Nam và Bangladesh vừa được ký kết, giúp xuất khẩu thêm lượng gạo 500.000 tấn sang nước này trong năm nay, nhưng chưa thể khẳng định xuất khẩu gạo cả năm 2017 sẽ “bừng sáng”.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo