Xuất khẩu gạo đầu tháng 6

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Xuất khẩu gạo đầu tháng 6

Theo tổng cục hải quan, lượng gạo xuất khẩu 15 ngày đầu tháng 6 là 206 ngàn tấn. Lũy kế đến 15/6, tổng lượng gạo xuất khẩu 2,56 triệu tấn.

Tin tham khảo