Xuất khẩu gạo của Ấn Độ có thể giảm tới 1 triệu tấn trong năm tài chính 2019
 

Xuất khẩu gạo của Ấn Độ có thể giảm tới 1 triệu tấn trong năm tài chính 2019

Một báo cáo mới đây cho biết, xuất khẩu gạo của Ấn Độ có thể giảm tới 1 triêu tấn trong năm tài chính hiện tại vì khả năng Bangladesh giảm giảm nhập khẩu.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí