Xuất khẩu gạo Cam Pu Chia có xu hướng suy giảm do nguồn lúa chảy mạnh sang các nước láng giềng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Xuất khẩu gạo Cam Pu Chia có xu hướng suy giảm do nguồn lúa chảy mạnh sang các nước láng giềng