Xuất khẩu đường của Brazil sang Trung Quốc có thể giảm khoảng 800 nghìn tấn trong 12 tháng tới

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Xuất khẩu đường của Brazil sang Trung Quốc có thể giảm khoảng 800 nghìn tấn trong 12 tháng tới

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết quyết định áp đặt thuế quan đối với nhập khẩu đường sẽ giúp duy trì thị trường đường công bằng hơn.

Trong khi đó, ước tính của nhóm ngành công nghiệp đường trong nước cho biết xuất khẩu đường của Brazil sang Trung Quốc có thể giảm khoảng 800 nghìn tấn trong 12 tháng tới do thuế nhập khẩu cao hơn của Trung Quốc.

Link: http://mobile.reuters.com/article/idUSKBN18L0ER

Tin tham khảo