Xuất khẩu điều của Việt Nam trong tháng 5/2017 tăng nhẹ so với tháng trước và đạt tương đương so với cùng kỳ năm trước

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Xuất khẩu điều của Việt Nam trong tháng 5/2017 tăng nhẹ so với tháng trước và đạt tương đương so với cùng kỳ năm trước

Xuất khẩu điều của Việt Nam trong tháng 5/2017 tăng nhẹ so với tháng trước và đạt tương đương so với cùng kỳ năm trước

Xuất khẩu điều của Việt Nam trong tháng 5/2017 tăng nhẹ so với tháng trước và đạt tương đương so với cùng kỳ năm trước

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5/2017 xuất khẩu điều của Việt Nam đạt 33,1 nghìn tấn, tương đương giá trị đạt gần 329,5 triệu USD, tăng 16,6% về lượng và 20,4% về giá trị so với tháng trước. So với cùng kỳ tháng 5/2016 sản lượng xuất khẩu đạt mức tương đương, tuy nhiên lại vượt tới 72 triệu USD về giá trị kim ngạch xuất khẩu. Tính chung 5 tháng đầu năm 2017, tổng sản lượng điều xuất khẩu của Việt Nam chỉ đạt 117,3 nghìn tấn, giảm 5 nghìn tấn so với cùng kỳ năm trước nhưng xét về giá trị xuất khẩu thì mức tăng lên tới 177 triệu USD do giá điều nhân xuất khẩu năm nay tăng mạnh khi nguồn cung điều của Việt Nam và thế giới niên vụ 2016/2017 giảm đáng kể.

Sản lượng điều xuất khẩu của Việt Nam theo tháng năm 2016-2017 (tấn)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp từ số liệu Hải Quan

 

Lượng và kim ngạch xuất khẩu điều của Việt Nam theo tháng, giai đoạn 2015-2017 (nghìn tấn, triệu USD)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp từ số liệu Hải Quan

Tin tham khảo