Xuất khẩu điều của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2017 giảm về lượng nhưng tăng mạnh về giá trị so với cùng kỳ năm 2016

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Xuất khẩu điều của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2017 giảm về lượng nhưng tăng mạnh về giá trị so với cùng kỳ năm 2016

Xuất khẩu điều của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2017 giảm về lượng so với cùng kỳ tháng 4/2016 nhưng tăng mạnh về giá trị do giá điều tăng mạnh

Xuất khẩu điều của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2017 giảm về lượng so với cùng kỳ tháng 4/2016 nhưng tăng mạnh về giá trị do giá điều tăng mạnh

 

- Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 4/2017 xuất khẩu điều của Việt Nam đạt 28,38 nghìn tấn, tương đương giá trị đạt gần 273,8 triệu USD, tăng 17% về lượng và 19% về giá trị so với tháng trước. So với tháng 4/2016, mặc dù có sự suy giảm khoảng 11,9% về sản lượng điều xuất khẩu nhưng lại tăng 11,1% giá trị. Tính chung 4 tháng đầu năm 2017, tổng sản lượng điều xuất khẩu của Việt Nam chỉ đạt 84,2 nghìn tấn, giảm 6,2 nghìn tấn về sản lượng nhưng lại tăng tới 104,8 triệu USD về giá trị so với cùng kỳ năm 2016 do giá điều nhân xuất khẩu năm nay tăng mạnh khi nguồn cung điều của Việt Nam và thế giới niên vụ 2016/2017 giảm đáng kể.

Sản lượng điều xuất khẩu của Việt Nam theo tháng năm 2016-2017 (tấn)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp từ số liệu Hải Quan

 

Lượng và kim ngạch xuất khẩu điều của Việt Nam theo tháng, giai đoạn 2015-2017 (tấn, triệu USD)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp từ số liệu Hải Quan

Tin tham khảo