Xuất khẩu điều của Việt Nam sang các thị trường tiếp tục tăng trưởng ổn định trong tháng 7/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Xuất khẩu điều của Việt Nam sang các thị trường tiếp tục tăng trưởng ổn định trong tháng 7/2017

Xuất khẩu điều sang hầu hết các thị trường tiếp tục có sự tăng trưởng ổn định trong tháng 7/2017 cả về giá trị lẫn sản lượng.

Trong đó, Hoa Kỳ vẫn là thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2017, với tổng sản lượng đạt trên 65,8 nghìn tấn, chiếm 35,4% tổng sản lượng điều xuất khẩu của cả nước, tương đương tổng kim ngạch đạt khoảng 681,6 triệu USD. Đứng thứ 2 là thị trường Hà Lan, với tổng giá trị đạt khoảng 288,16 triệu USD, chiếm tới 15,5% và tiếp theo đó là Trung Quốc, chiếm khoảng 11,7% tổng thị phần với giá trị nhập khẩu điều từ Việt Nam của nước  này trong 7 tháng đầu năm nay đạt khoảng 218,1 triệu USD.

Sản lượng xuất khẩu điều phân theo thị trường năm 2017 (tấn)

Nguồn: Số liệu AgroMonitor tổng hợp từ số liệu hải quan