Xuất khẩu đậu tương tại Brazil ngưng trệ hỗ trợ giá đậu tương CBOT tăng trở lại
 

Xuất khẩu đậu tương tại Brazil ngưng trệ hỗ trợ giá đậu tương CBOT tăng trở lại

Giá đậu tương CBOT quay đầu tăng nhẹ trở lại, do: (1) Điều kiện phát triển của đậu tương Mỹ giảm, tỷ lệ diện tích phát triển tốt và rất tốt tuần vừa rồi đạt 73%, giảm 1% so với tuần trước; (2) Xuất đậu tương tại Brazil ngưng trệ khi mà cước vận chuyển bằng xe tải vẫn chưa được thống nhất.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

- Giá nguyên liệu TACN thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

18/06

15/06

Ghi chú

Ngô: giá ngô CBOT tiếp tục xu hướng giảm do điều kiện phát triển của ngô Mỹ tốt, tỷ lệ diện tích phát triển tốt và rất tốt tuần vừa rồi đạt 78%, tăng 1% so với tuần trước. Dự báo thời tiết tại Mỹ sẽ có mưa nhiều hơn trong tuần này, giúp giảm bớt tình trạng khô nóng tại một số khu vực.

Mỹ - CBOT

140.2

142.7

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

143.9

146.2

Kỳ hạn tháng 9/2018

Brazil – BMF

-

173.7

Kỳ hạn tháng 7/2018

Brazil – BMF

-

165.7

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina – FOB

167.0

169.0

Kỳ hạn tháng 6

Lúa mỳ: có cùng xu hướng với ngô, giá lúa mỳ CBOT cũng giảm điểm trong phiên 18/06 bởi áp lực nguồn cung từ vụ thu hoạch tại Mỹ.

Mỹ - CBOT

180.0

183.6

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

184.2

188.7

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina - FOB

268.0

270.0

Kỳ hạn tháng 6

Đậu tương:  giá đậu tương CBOT quay đầu tăng nhẹ trở lại, do: (1) Điều kiện phát triển của đậu tương Mỹ giảm, tỷ lệ diện tích phát triển tốt và rất tốt tuần vừa rồi đạt 73%, giảm 1% so với tuần trước; (2) Xuất đậu tương tại Brazil ngưng trệ khi mà cước vận chuyển bằng xe tải vẫn chưa được thống nhất.

Mỹ - CBOT

333.8

332.2

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

335.8

334.4

Kỳ hạn tháng 8/2018

Argentina - FOB

372.0

372.0

Kỳ hạn tháng 6

Brazil - BMF

-

332.7

Kỳ hạn tháng 7/2018

Brazil - BMF

-

334.8

Kỳ hạn tháng 8/2018

Khô đậu tương: nguồn cung dồi dào trong khi nhu cầu yêu đẩy giá khô đậu tương CBOT tiếp tục xu hướng giảm

Mỹ - CBOT

369.9

373.8

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

372.2

375.3

Kỳ hạn tháng 8/2018

Argentina - FOB

371.0

375.0

Kỳ hạn tháng 6

Tin tham khảo