Xuất khẩu đậu tương Argentina niên vụ 2019/20 lũy kế tính tới ngày 09/10 đạt 1,63 triệu tấn, cao hơn khoảng 4 lần so với cùng kì năm trước
 

Xuất khẩu đậu tương Argentina niên vụ 2019/20 lũy kế tính tới ngày 09/10 đạt 1,63 triệu tấn, cao hơn khoảng 4 lần so với cùng kì năm trước

Sản lượng xuất khẩu đậu tương Argentina vụ 2019/2020 lũy kế tính tới ngày 09/10/2019 đạt 1,63 triệu tấn, cao hơn khoảng 4 lần so với cùng kì năm trước.

Tin tham khảo