Xuất khẩu DAP của Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm 2015
 

Xuất khẩu DAP của Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm 2015

Trong 8 tháng đầu năm 2015, Trung Quốc đã xuất khẩu 4,32 triệu tấn

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.