Xuất khẩu cao su tự nhiên của Malaysia trong tháng 4/2019 tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2018
 

Xuất khẩu cao su tự nhiên của Malaysia trong tháng 4/2019 tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2018

Tháng 4/2019, sản lượng cao su tự nhiên của Malaysia giảm 32,4% so với tháng 3/2019, xuống còn 33.864 tấn và giảm 5,2% so với cùng kỳ năm 2018. Xuất khẩu cao su tự nhiên của Malaysia trong tháng 4/2019 tăng tháng thứ hai liên tiếp, đạt 55.930 tấn, tăng 5% so với tháng 3/2019 và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2018. Tháng 4/2019, Malaysia nhập khẩu 72.045 tấn cao su tự nhiên, giảm 29,1% so với tháng 3/2019, nhưng tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Tiêu thụ cao su tự nhiên nội địa của Malaysia trong tháng 4/2019 giảm 0,6% so với tháng 3/2019, xuống còn 43.737 tấn, nhưng tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2018. Dự trữ cao su thô tại Malaysia tính đến cuối tháng 4/2019 ở mức 183.096 tấn, giảm 9,5% so với tháng 3/2019 và giảm 27,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Tin tham khảo