Xuất khẩu cao su tự nhiên của Malaysia trong tháng 4/2019 tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2018