Xuất khẩu cao su thiên nhiên của ANRPC trong 7 tháng năm 2017 ước tính đạt 5,447 triệu tấn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Xuất khẩu cao su thiên nhiên của ANRPC trong 7 tháng năm 2017 ước tính đạt 5,447 triệu tấn

Xuất khẩu cao su thiên nhiên của các nước thành viên ANRPC (Hiệp hội các nước sản xuất cao su thiên nhiên) trong 7 tháng năm 2017 ước tính đạt 5,447 triệu tấn, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, Thái Lan đứng đầu danh sách với tổng xuất khẩu đạt 2,206 triệu tấn, tiếp theo là Indonesia với 1,705 triệu tấn.

Tổng xuất khẩu của các nước thành viên ANRPC vào tháng 7 năm 2017 là 0,728 triệu tấn, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2016. Điều này bao gồm cả xuất khẩu cao su thiên nhiên sang Trung Quốc dưới dạng cao su hợp chất và cao su hỗn hợp.