Xuất khẩu cao su qua cửa khẩu phía Bắc tăng cả về lượng và giá

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Xuất khẩu cao su qua cửa khẩu phía Bắc tăng cả về lượng và giá

Giá xuất khẩu cao su thiên nhiên qua cửa khẩu phía Bắc, đồng/kg

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp