Xuất khẩu cao su của Việt Nam từ tháng T1/2014-T7/2015
 

Xuất khẩu cao su của Việt Nam từ tháng T1/2014-T7/2015

Xuất khẩu cao su của Việt Nam 7 tháng đầu năm 2015 đạt 519 nghìn tấn, trị giá 760 triệu USD, tăng 13,6% về khối lượng nhưng giảm 9,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.