Xuất khẩu cao su của Việt Nam từ T1/2014-T6/2015
 

Xuất khẩu cao su của Việt Nam từ T1/2014-T6/2015

Xuất khẩu cao su trong 6 tháng đầu năm ước đạt 422 nghìn tấn, trị giá 614 triệu USD, tăng 22,3% về khối lượng nhưng giảm 5,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.