Xuất khẩu cao su của Thái Lan trong 9 tháng đầu năm 2019 đạt 3,53 triệu tấn
 

Xuất khẩu cao su của Thái Lan trong 9 tháng đầu năm 2019 đạt 3,53 triệu tấn

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.