Xuất khẩu cao su của Thái Lan trong 5 tháng đầu năm 2019 đạt 2,12 triệu tấn
 

Xuất khẩu cao su của Thái Lan trong 5 tháng đầu năm 2019 đạt 2,12 triệu tấn

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.