Xuất khẩu cao su của Thái Lan trong 5 tháng đầu năm 2019 đạt 2,12 triệu tấn
 

Xuất khẩu cao su của Thái Lan trong 5 tháng đầu năm 2019 đạt 2,12 triệu tấn

Theo Cơ quan Hải quan Thái Lan, tháng 5/2019, xuất khẩu cao su của Thái Lan đạt 379,64 nghìn tấn, trị giá 17,25 tỷ Baht (tương đương 562,14 triệu USD), giảm 15,8% về lượng và giảm 16% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, Trung Quốc, Malaysia và Hoa Kỳ là 3 thị trường xuất khẩu cao su chính của Thái Lan. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu cao su của Thái Lan đạt 2,12 triệu tấn, trị giá 89,39 tỷ Baht (tương đương 2,91 tỷ USD), giảm 5,4% về lượng và giảm 12% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 5 tháng đầu năm 2019, lượng cao su tự nhiên (mã HS: 4001) xuất khẩu của Thái Lan đạt 1,37 triệu tấn, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 5 tháng đầu năm 2019, lượng cao su tổng hợp (mã HS: 4002) xuất khẩu của Thái Lan đạt 673,88 nghìn tấn, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Xuất khẩu cao su tái sinh (mã HS:4003) của Thái Lan trong 5 tháng đầu năm 2019 đạt 23,09 nghìn tấn, tăng 86,8% so với cùng kỳ năm 2018.