Xuất khẩu cao su của Thái Lan đạt 4,35 triệu tấn trong 11 tháng năm 2019
 

Xuất khẩu cao su của Thái Lan đạt 4,35 triệu tấn trong 11 tháng năm 2019

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.