Xuất khẩu cao su Campuchia tăng gần 24% trong 11 tháng đầu năm 2019
 

Xuất khẩu cao su Campuchia tăng gần 24% trong 11 tháng đầu năm 2019

Xuất khẩu cao su Campuchia đã tăng 24% trong 11 tháng đầu năm 2019 so với cùng kì năm 2018.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí