Xuất khẩu cá tra Việt Nam sang các thị trường lớn nhất từ 2008- dự kiến 2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Xuất khẩu cá tra Việt Nam sang các thị trường lớn nhất từ 2008- dự kiến 2017

Xuất khẩu cá tra Việt Nam sang các thị trường lớn nhất từ 2008- dự kiến 2017

Nguồn: TCHQ