Xuất khẩu cá tra tăng trưởng mạnh nhưng vẫn gặp nhiều bất lợi

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Xuất khẩu cá tra tăng trưởng mạnh nhưng vẫn gặp nhiều bất lợi

Xuất khẩu cá tra của nước ta tiếp tục tăng trưởng mạnh nhưng vẫn gặp nhiều bất lợi tại những thị trường lớn do thuế chống bán phá giá.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí