Xuất khẩu cá tra của Việt Nam trong 9 tháng năm 2013
 

Xuất khẩu cá tra của Việt Nam trong 9 tháng năm 2013

Xuất khẩu cá tra của Việt Nam trong 9 tháng năm 2013 đạt 559,4 nghìn tấn tăng 11,64% so với cùng kỳ năm 2012.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.