Xuất khẩu, nhập khẩu phân bón phải tuân thủ các quy định về chất lượng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Xuất khẩu, nhập khẩu phân bón phải tuân thủ các quy định về chất lượng

Theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP, xuất khẩu, nhập khẩu phân bón phải tuân thủ các quy định về chất lượng phân bón theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí